Notársky úrad Trebišov – JUDr. Ľubica Vincejová

Vitajte na webovej stránke notárskeho úradu. Náš notársky úrad v Trebišove Vám ponúka dlhoročné skúsenosti v notárskej a právnej oblasti. Pomôžeme vyriešiť Vaše právne problémy v rozsahu, ako nám dovoľuje notársky poriadok, v súlade s Etickým kódexom notára a internými normami Notárskej komory SR.

Sme vždy pripravený kvalifikovane právne poradiť a pomôcť vo Vašich rôznych životných situáciách. Našim cieľom je poskytovať notárske služby na vysokej odbornej úrovni s dôrazom na individuálny a priateľský prístup ku každému klientovi.

Ako Vám vieme pomôcť:

Notár je verejný činiteľ, ktorého štát poveril spisovaním verejných listín, pomáha predchádzať sporom, je poradcom rodiny ohľadne majetku, je povereným komisárom na vykonanie úkonov o dedičstve a je poradcom v oblasti obchodného práva. Medzi jeho základné a najpoužívanejšie činnosti patria:

  • kúpno – predajná zmluva – notár nespíše obyčajnú zmluvu, ale verejnú listinu. Rozdiel medzi nimi je však dosť podstatný a je veľa ďalších dôvodov, prečo sa pri tomto úkone obrátiť na notára
  • darovacia zmluva – darovacia zmluva so sebou prináša rôzne riziká. Notár Vám pomôže spraviť zmluvu nespochybniteľnou
  • dohody pri BSM – „bezpodielovom spoluvlastníctve manželov“. Notár Vám môže pomôcť ochrániť majetok aj po uzavretí manželstva
  • závet – si môžete spísať aj sami, ale ak sa chcete vyhnúť prípadnej neplatnosti, je pre Vás bezpečnejšie využiť služby notára
  • vydedenie – nie je ľahké spraviť listinu o vydedení tak, aby bola platná. Notár listinu nielen vyhotoví, ale poskytne aj právne poradenstvo, ako zákonne vyriešiť Vašu životnú situáciu vydedením
  • exekučný titul – ak chcete požičať peniaze a chcete mať istotu v prípade porušenia zmluvy, že sa Vám peniaze vrátia, bez dlhšieho súdneho konania a súdnych poplatkov, spíšte notársku zápisnicu a peniaze si budete môcť vymôcť, už priamo cez exekútora
  • notárska úschova – notár Vám môže dočasne uschovať finančné prostriedky (napr. pri prevode, ktorý sa týka kúpy a predaja), taktiež dôležité listiny, napr. zmluvy, dohody, cenné papiere, zmenky atď.
  • plnomocenstvo (splnomocnenie) – notár Vám poradí ako a na ktoré úkony môžete plnomocenstvo použiť a spraviť splnomocnenie tak, aby sa nedalo zneužiť
  • prijímateľ 2% z daní – ak sa chcete stať prijímateľom 2% z daní musíte byť zaregistrovaný v notárskom centrálnom registri
  • notárske centrálne registre – proti tomu, kto koná v dôvere v zápis do notárskeho centrálneho registra, nemôže ten, koho sa zápis týka, namietať, že zápis nezodpovedá skutočnosti

Náš kolektív:

Notársky úrad Trebišov
Notársky úrad Trebišov

JUDr. Ľubica Vincejová notár, 15 ročná prax

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ukončila v roku 2006.

Print Friendly, PDF & Email