Podnikanie a obchodné právo

Ak ste sa práve rozhodli podnikať, alebo máte prosperujúcu firmu alebo živnosť, notár Vám pomôže naštartovať, alebo vykonávať svoju podnikateľskú činnosť bezpečne, transparentne a v súlade s predpismi. Žiadna súkromná listina neposkytuje také garancie a istoty pre účastníkov právnych vzťahov ako notárska zápisnica. Notár vám pomôže aj pri komunikácii s Obchodným registrom SR a v prípade potreby aj s likvidáciou Vašej firmy
Print Friendly, PDF & Email