Obchodný register

 Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, najmä ich obchodné meno a právna forma.

Donedávna boli vydávaním výpisov z obchodného registra poverené len registrové súdy. Od roku 2007 je však možné získať u každého notára elektronický výpis z obchodného registra. Takýto systém je nielen lacnejší , ale aj pohodlnejší, keďže rozmiestnenie notárskych úradov je celoplošne na území SR dostupné a  žiadateľ nemusí ísť niekedy aj stovku kilometrov na súd a nemusí kupovať kolky.

Výpis z obchodného registra je možné získať aj na jeho webovej stránke, avšak bude mať len informatívnu hodnotu. Výpis s hodnotou právneho podkladu je preto najvýhodnejšie žiadať priamo u notára, ktorý je oprávnenou osobou na vydávanie výpisov z informačných systémov verejnej správy. Notárska komora uzatvorila s Ministerstvom spravodlivosti zmluvu, ktorej účelom by malo byť radikálne zrýchlenie vydania výpisu z obchodného registra notárom. Zatiaľ (nie však vinou notára a komory) vydanie výpisu notárom trvá cca 48 hodín, pokiaľ v budúcnosti nedôjde k zrýchleniu na strane Ústredného portálu verejnej správy s podporou rezortu spravodlivosti.

Print Friendly, PDF & Email