Užitočné odkazy pre Vás:

Notárska komora – je samosprávnou stavovskou organizáciou, ktorá združuje všetkých notárov pôsobiacich v Slovenskej republike.

Kataster nehnuteľností – portál umožňuje prístup k údajom katastra nehnuteľností, listom vlastníctva, parcelám, mapám atď.

Katastrálna mapa – umožňuje rýchly prístup ku geografickým informáciam o nehnuteľnostiach v Slovenskej republike.

Právne predpisy – umožňuje vyhľadávanie v elektronickej zbierke zákonov SR.

Prekladatelia – zoznam oficiálnych prekladateľov ministerstva spravodlivosti.

Print Friendly, PDF & Email