Dedenie v krajinách EÚ

 Občania Európskej únie môžu získať informácie o dedičskom práve členských štátov vo svojom rodnom jazyku na stránke www.successions-europe.eu. Stránku, ktorá občanom zodpovie najdôležitejšie otázky týkajúce sa dedičstiev vo všetkých 27 členských štátoch EÚ, spustila a prevádzkuje Rada notárstiev Európskej únie (CNUE) s podporou Európskej komisie.

Na stránke nájdete odpovede na najdôležitejšie otázky súvisiace s dedením v 22 oficiálnych jazykoch EÚ a chorvátčine:

  • Ktorý orgán členského štátu je príslušný prejednať dedičstvo, na koho sa musíte obrátiť
  • Ako zriadite a zaregistrujete závet
  • Aké sú obmedzenia slobody poručiteľa pri zostavení závetu
  • Kedy a ako sa stávate dedičom
  • Kto a koľko dedí v prípade absencie závetu
  • Aké je rozhodné právo a či si môžete zvoliť právo, ktoré bude použité v prípade vášho dedičstva
  • Aké daňové povinnosti mi vyplývajú z dedičstva?
Print Friendly, PDF & Email