Majetok, bývanie a rodina

Dôležité skutočnosti musia byť zaznamenané písomne. Nenadarmo sa hovorí, že je niečo „čierne na bielom“. V otázkach majetku obzvlášť nie je dobré nechávať veci na náhodu. Neraz sa už totiž stalo, že gentlemanské ústne dohody zrazu prestali platiť, a že aj nerozlučných priateľov odlúčil sporný majetok. Zo zákona je jednou z úloh notára predchádzanie sporom, čo napĺňa okrem iného aj vyhotovovaním listín a zápisníc, ktoré sú najlepším dôkazom skutočného stavu vecí.

Služby notára môžete využiť v širokom spektre majetkovoprávnych záležitostí, či už ide o majetok, bývanie alebo rodinné a partnerské vzťahy.

Print Friendly, PDF & Email