Partnerstvo

Notári sú tu aj na to, aby priniesli odpovede na právne a daňové otázky, ktoré si kladú rodiny v súvislosti so svojím majetkom. Využiť ich služby by ste mali nielen ak žijete v manželskom zväzku, ale najmä vtedy, ak žijete s partnerom ako sa hovorí „nadivoko“. V prípade manželstva mnoho situácií rieši zákon, ale ak ste sa rozhodli žiť bez sobášneho listu, mali by ste si odpovedať na všetky otázky „čo ak…“ To isté platí aj o homosexuálnych pároch, ktoré žijú v spoločnej domácnosti. Partnerstvo a manželstvo stále nie sú z právneho hľadiska rovnoprávne inštitúcie. V prípade problémov, ktoré so sebou prináša život, notárska zápisnica vyrieši otázky ohľadom dedenia a následného finančného zabezpečenia partnerov.

Choroba partnera

V notárskej zápisnici si môžete zabezpečiť, aby ste boli informovaný o zdravotnom stave vážne chorého celoživotného partnera, ktorému oficiálne nie ste rodina. Pomôže vám dostať sa k jeho financiám.

Smrť partnera – dedenie

Ak váš partner zanechal platný závet vo váš prospech, je len otázkou mesiacov, kedy sa môžete dostať k peniazom. U notára môžete právne ošetriť situáciu, keď ste si vzali spoločnú hypotéku, bývate v jeho byte, či ak bol partner jediným živiteľom rodiny. V notárskej zápisnici môžete ošetriť aj vyplatenie životnej poistky.

Kúpa nehnuteľnosti a iného majetku

Na začiatku vzťahu sa ľahko dohodnete, avšak niekedy postupom rokov sa kompromis hľadá ťažšie. V prípade, ak je váš partner jediným vlastníkom nehnuteľnosti, vy však investujete do rekonštrukcie a zariadenia vlastné peniaze, mali by ste si u notára zabezpečiť vyriešenie situácie  v prípade rozchodu, či jeho smrti. To isté platí aj v prípade investícií do hnuteľných vecí.

Podnikanie, konkurz, dlhy

Podnikanie so sebou prináša mnoho výhod, ale aj rizík. V notárskej zápisnici by ste mali právne ošetriť situácie, ktoré môžu nastať. Vyriešiť, kto zdedí obchodné podiely v prípade partnerovej smrti, ako budete postupovať v prípade krachu, exekúcie. Taktiež sa na notára môžete obrátiť ak je váš partner hazardný hráč, alebo iným spôsobom nehospodárne nakladá so spoločne nadobudnutým majetkom.

Nezamestnanosť, neschopnosť zarábať, vyživovacia povinnosť

Po skončení manželstva môže mať jeden z dvojice vyživovaciu povinnosť voči druhému z partnerov. Zabezpečte sa do budúcnosti a u notára sa písomne dohodnite, ako vyriešite takúto situáciu.

Vyživovacia povinnosť, starostlivosť o dieťa zverené do rodinnej starostlivosti

Dohodli ste sa, že jeden z vás splodí, alebo adoptuje dieťa? Budete sa o partnera starať počas tehotenstva, milovať vaše spoločné dieťa a po rozchode či smrti partnera zrazu nebudete mať akékoľvek právne nároky stretávať sa s ním a rozhodovať o jeho živote. Prídete o všetko.

Notár vám poradí, ako sa takejto situácii vyhnúť, ako právne ošetriť takúto situáciu a spíše s vami notársku zápisnicu.

Úver, životná poistka

Notár vám pomôže, aby peniaze zo životnej poistky boli vyplatené vám. Poradí postup v dedičskom konaní. Pomôže aj v prípade, ak si jeden z vás na kúpu spoločnej nehnuteľnosti vzal úver a druhý z dvojice sa nepodieľa na splácaní úveru.

Print Friendly, PDF & Email