Dedičstvá

Majetok dokáže spájať, ale i rozdeľovať. V mnohých rodinách vznikol po smrti jedného z jej členov neprekonateľný konflikt, dôvodom ktorého bol majetok.

Notár vám vie pomôcť pri každej mimoriadnej udalosti v živote, vrátane úmrtia blízkeho človeka. Môžete sa spoľahnúť na jeho podporu v situáciách, kedy je potrebné vyriešiť právne a daňové otázky spojené s prevodom majetku.

Dedenie upravuje Občiansky zákonník – Zákon č. 40/1964 Zbierky a konanie o dedičstve zákon č. 99/1963 Zbierky – Občiansky súdny poriadok.

Vykonaním úkonov o dedičstve súd poveruje notára, ktorý samostatne vykonáva úkony o dedičstve smerujúce k ukončeniu dedičského konania spravidla vydaním osvedčenia o dedičstve.

Print Friendly, PDF & Email