Prečo by ste svoje právne problémy mali riešiť notárom?

Notár je právnikom! Mnohí ľudia si myslia, že ak potrebujú právnika, mali by si nájsť advokáta, ale pojmom právnik sa označujú obidvaja. Notár je pre nich zvyčajne ten, kto má na starosti  dedičstvo, pretože tieto úkony sú pre nich najviac špecifické. Je to pravda, ale nie je tomu celkom tak. Poďme si vysvetliť prečo.

Aký je rozdiel medzi notárom a advokátom?

Notár pôsobí pre klienta v nesporovom konaní. Rodina je základ našej spoločnosti a práve notár je na riešenie právnych problémov rodiny štátom predurčený, pretože je poradcom rodiny. Štát mu dal možnosti a kompetencie v tejto oblasti konať a pomáhať rodine. 

Advokát pôsobí pre klienta v sporovom konaní. Tak ako pre notárov je typické dedičstvo, tak pre advokáta je zastupovanie klienta v sporovom konaní.

Veľa kompetencií majú podobných, ale práve tieto dve základné odlišnosti rozdeľujú zameranie a smer ich špecializácie.

Ak ide o spor, tak iba za advokátom?

Ak je nejaká možnosť sporu predísť, alebo ak niekto nevie, či je nejaká možnosť sporu predísť, mal by najprv navštíviť notára. Notár je aj štátom stanovený nezávislý mediátor a arbiter dohôd. A práve na to je určený, aby klientovi právne v jeho probléme poradil a pokúsil sa protistrany doviesť k nejakej dohode, alebo kompromisu, tak aby boli obidve strany spokojné. Ak to však nie je možné, tak odporučí klientovi obrátiť sa na súd, alebo ak klient pred súdom potrebuje právnu pomoc, tak na advokáta.

Print Friendly, PDF & Email